Home page > Aktuality > Zdravotník obvaziště nasazen v nemocnici

Zdravotník obvaziště nasazen v nemocnici

Nadrotmistr Lukáš Slejška na funkci zdravotník obvaziště u 74. mechanizovaného praporu pomáhá ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně . Původně byl všeobecnou sestrou a po šesti letech v nemocnici vstoupil do armády.

 

Zdravotník obvaziště

Obvaziště (ROLE1) je nejnižší stupeň zdravotnické podpory pro vojáky na stupni prapor. Znamená to, že v případě bojové operace jsou první zdravotnickou etapou disponující lékařem. Je to mobilní pracoviště, které má za úkol zabezpečit základní životní funkce vojáků a v případě potřeby je odsunout na pracoviště vyššího typu (ROLE2/3/4). V době míru plní úkoly dle potřeb praporu, zabezpečují výcvik jednotek, vedení výuky Tactical Combat Casualty Care (první pomoc pro vojáky), administrativní činnost a aktuálně vyčleňují i posádky v rámci operace Chytrá karanténa.

V nemocnici poskytuje ošetřovatelskou péči. Vždy je přidělen k sestře a starají se o jednoho nebo dva pacienty na boxu. Konkrétně se jedná o hygienickou péči, obsluhování lineárních dávkovačů, infuzních pump, práci s ventilátorem, péči o invazivní vstupy, převazy ran, polohování a podobně. Nikdy předtím na oddělení tohoto typu nepracoval, a tak se teprve zaučuje. Je to velmi náročná práce a to jak fyzicky, tak psychicky. O to víc v této době, kdy je nezbytné dodržovat přísná protiepidemická opatření stran covid-19.

 

Byl v zahraniční operaci v Afghánistánu

V Afghánistánu byl na základně Bagram na přelomu let 2018/2019. Zde působil společně s kolegou záchranářem a lékařem. Zajišťoval zdravotnickou péči v rámci ROLE1 (obdoba ordinace praktického lékaře). Mezi jeho další úkoly patřilo poskytování zdravotní péče během plnění úkolů mimo základnu (patroly), transporty raněných a nemocných do místní nemocnice nebo stážování u americké letecké jednotky systému medevac (Medical Evacuation). Byl u situace, kdy na patrolu zaútočil sebevražedný atentátník ve vozidle naplněném výbušninami. Následkem výbuchu se jedno obrněné vozidlo převrátilo. Během incidentu bylo raněno pět vojáků, z toho jeden těžce. Na místě poskytoval první pomoc společně s kolegy nezdravotníky, kteří byli proškoleni v rámci kurzu Combat Lifesaver.

Jako vojenští zdravotníci jsou školeni především na poskytování akutní přednemocniční péče v bojových podmínkách. Postupují dle odlišných pravidel od civilního prostředí, používají specifické pomůcky a postupy. V bojových podmínkách musí veškerou péči podřídit taktické situaci. Vojenský zdravotník (sestra, záchranář) si musí být vědom toho, že pokud se v rámci plnění úkolu mimo základnu něco „semele“, tak je nejvyšší autoritou v oblasti zdravotnického zabezpečení, lékař na místě zpravidla není.

 

Mise nebo nemocnice

Nelze srovnávat. „Na misi je velké riziko, že vás někdo zraní nebo i zabije. Prakticky jsme museli být připraveni na mimořádné situace 24 hodin denně po dobu delší než šest měsíců. Na druhou stranu na anesteziologicko resuscitační klinice má sestra obrovskou zodpovědnost za přiděleného pacienta a nesmí chybovat. Každá práce má svoje.“ komentoval nrtm. Slejška.

Text: rtm. Lucie Stehlíková, tisková mluvčí 74. mechanizovaného praporu

 

Nahoru