Home page > Aktuality > Vševojsková příprava roty logistiky

Vševojsková příprava roty logistiky

     Každodenní činnost roty logistiky 74. lehkého motorizovaného praporu je spojena s plněním dopravně-zásobovacích úkolů, zabezpečením oprav techniky, přípravy stravy, doplňování materiálu a dalšími činnostmi nezbytnými pro fungování 74.lmopr. Rota logistiky neplní „jen“ úkoly spojené se zabezpečením praporu materiálem, ale stejně jako ostatní roty praporu má také pravidelný vševojskový výcvik. Stejně jako každá jednotka praporu musí být schopna zvládnout nároky soudobé bojové činnosti a ochrany vlastních osob, techniky a materiálu.

V rámci pravidelné vševojskové přípravy si vojáci roty logistiky na útvarovém cvičišti procvičili bojové drily a zdravotní přípravu. Při tomto zaměstnání si pod vedením zkušených instruktorů z pěších rot procvičili činnost jednotlivce při krátkých zastávkách v jízdě v koloně a zabezpečením míst zastávek. Prověřili si také své schopnosti pomoci zraněným osobám a to procvičením vyprošťování zraněných osob (řidičů) z kabin vozidla. Tuto část výcviku odborně proškolovali a „dozorovali“ zdravotníci praporního obvaziště. Byl to velmi důležitý prvek výcviku. Pomoc zraněným osobám nejen při kontaktu s nepřítelem, ale i v běžném denním životě např. při autonehodách, využije každý člověk pro záchranu života a zdraví jiných osob.

Fotogalerie

Nahoru