Home page > Aktuality > Vojáci 3. pěší roty 74. lmopr cvičili s leteckými návodčími na AMPLE STRIKE 2016

Vojáci 3. pěší roty 74. lmopr cvičili s leteckými návodčími na AMPLE STRIKE 2016

V první polovině letošního září měla část vojáků 3. pěší roty 74.lmopr Bučovice jedinečnou možnost zúčastnit se společného cvičení předsunutých leteckých návodčích a pilotů v blízkosti 22. základny taktického letectva u Náměště nad Oslavou probíhajícího pod názvem AMPLE STRIKE.  

Pro toto mezinárodní cvičení byla vyčleněna dvě družstva 3. pěší roty, představující pozemní jednotku provádějící operaci - vyčištění rozlehlého nepřátelského objektu s použitím letecké podpory. Úkolem vyčleněné jednotky bylo přesunout se k nepřátelskému objektu, začlenit do sestavy tým předsunutých návodčích a navázat spojení s pilotem přiděleného letadla. Poté postupně projít a propátrat zastavěnou oblast s cílem eliminovat veškeré zjištěné nepřátelské síly a prostředky. Při propátrávání prostoru se vyčleněná jednotka 3. pěší roty několikrát dostala do kontaktu s nepřítelem, došlo k tzv. „nastřelení“ a poté bylo nutné okamžitě jednat. Po rychlém vyhodnocení situace se jednotka „vyvázala“ z kontaktu s nepřítelem tzn., stáhla za bezpečnou hranici a pak nastal hlavní bod celé akce. Velitel pozemní jednotky předal zjištěné informace o nepříteli leteckému návodčímu. Ten pak musel vyžádat leteckou podporu dle přesně stanovených postupů. Po úspěšné navigaci a udání veškerých nutných informací provedl pilot nálet na cíl a s použitím kanónů, raket nebo bomb zničil nepřítele v daném prostoru. Poté pozemní jednotka mohla pokračovat v propátrávání objektu, dokud se nedostala až na jeho nejvzdálenější bod a tím splnila úkol.   

Nepřátelský objekt představovaly budovy původních kasáren, tudíž většina střetů probíhala v zastavěných oblastech, kde je letecká podpora obzvláště důležitá. Předsunutý letecký návodčí (neboli FAC či JTAC) má za úkol komunikaci s pilotem (v anglickém jazyce).  Pilotovi je nutné co nejpřesněji popsat pozici cíle, udat vzdálenost a směr nejbližších spřátelených jednotek a určit bezpečný náletový směr tak, aby nedošlo k ohrožení vlastních sil. Po dobu navádění pilota také pozemní jednotky musí udržovat vizuální kontakt s nepřítelem a podávat aktuální informace leteckému návodčímu. Tím je vyloučena možnost, kdy by změnou pozice nepřítele mohlo dojít k neúspěšnému navedení na cíl nebo navedení na vlastní jednotku.

Každý den naše vojáky čekalo šest týmů návodčích různých národností, s kterými jsme nejprve provedli „mission briefing“ a následně vyrazili plnit úkol. Leteckou podporu nám poskytovalo několik druhů letadel a pilotů z různých evropských států.

Během cvičení AMPLE STRIKE 2016 jsme měli možnost spolupracovat z návodčími z Polska, Lotyšska, Litvy, Finska, Německa, Francie, Dánska, Velké Británie, Belgie, Nizozemí, Chorvatska, Slovinska, Maďarska, Itálie, Spojených států amerických i České republiky.

Text a foto:                                                                                                 nrtm. Michal PETR, ZO-3. pr 74. lmopr

Fotogalerie

Nahoru