Home page > Aktuality > Speciální tělesná příprava – výcvik štábu praporu na trenažeru JAKUB

Speciální tělesná příprava – výcvik štábu praporu na trenažeru JAKUB

Součástí přípravy štábu 74. lehkého motorizovaného praporu jsou i zaměstnání ze speciální tělesné přípravy. Jedním z nich je i pravidelný výcvik na lezeckém trenažeru JAKUB. Instruktoři vojenského lezení, kteří vedli toto zaměstnání, připravili celkem pět pracovišť. Štáb byl rozdělen na skupiny a po úvodním poučení o bezpečnostních opatřeních si příslušníci štábu postupně procvičili základy uzlování a manipulace s lezeckou výstrojí, absolvovali lezení na horolezecké stěně, slaňování z výšky třípodlažní budovy pomocí „slaňovací osmy“ a improvizované slanění (po šikmé stěně). Pátým pracovištěm byl „traverz,“ což znamenalo, že napříč trenažerem JAKUB, v jeho „nejvyšším“ podlaží, bylo nataženo horolezecké lano a každý účastník zaměstnání musel tuto překážku překonat. Ideální technikou byl tzv. „francouz,“ kdy se lezec položí hrudníkem na lano, chodidlo pravé nohy „zahákne“ za lano, levou nohu nechá volně pod tělem (ta vyvažuje) a postupným ručkováním po laně se přitahuje až se dostane na druhý konec lana.

Zaměstnání splnilo svůj účel. Na jednotlivých pracovištích si příslušníci štábu prověřili svou zručnost a také psychickou odolnost. Současně se zdokonalili v  činnostech ve výškách a v překonávání překážek.

Text A FOTO:                                                                                       npor. Lumír Svoboda

Fotogalerie

Nahoru