Home page > Aktuality > Slavnostní nástup 74. lehkého motorizovaného praporu „plukovníka Bohuslava Malečka“ u příležitosti Dne válečných veteránů

Slavnostní nástup 74. lehkého motorizovaného praporu „plukovníka Bohuslava Malečka“ u příležitosti Dne válečných veteránů

V pátek 11. 11. 2016 se v prostoru před Státním zámkem Bučovice, za účasti čestných hostů, náčelníka oddělení plánování Pozemních sil plukovníka Petra Svobody, RNDr. Petra Kubáta, který je vnukem plukovníka Bohuslava Malečka - prvního velitele posádky Bučovice, starosty města Bučovice MUDr. Radovana Válka a dalších představitelů Armády České republiky, duchovní služby, zástupců státní správy a územní samosprávy, uskutečnil slavnostní nástup příslušníků 74. lehkého motorizovaného praporu u příležitosti Dne válečných veteránů.

Jak uvedl velitel praporu plukovník Přemysl Štěpánek ve svém projevu: “V tradicích válečných veteránů – legionářů - pokračujeme i my příslušníci 74. lehkého motorizovaného praporu. Ve své činnosti navazujeme na historii Cyklistického praporu 2 (dva), který vznikl v roce 1933 a po působení v posádce Olomouc a Frýdek přišel 4. listopadu roku 1938 do nově postavených kasáren v Bučovicích. Samotný Cyklistický prapor 2, který svou činnost nuceně ukončil po obsazení tehdejšího Československa fašistickými vojsky v březnu 1939, se ale v mnohém podobal současnému 74. lehkému motorizovanému praporu. Byl vytvořen také jako nová, na svou dobu moderní a mobilní jednotka, která svou technikou a výzbrojí patřila mezi nejmobilnější a nejlépe vyzbrojené jednotky tehdejší Československé armády! Prvním velitelem v posádce Bučovice byl plukovník pěchoty Bohuslav Maleček, jehož jméno dne 8. května 2013 propůjčil prezident republiky 74. lehkému motorizovanému praporu jako čestný název útvaru.“

Součástí slavnostního nástupu bylo i ocenění stávajících příslušníků praporu za dlouhodobou výtečnou služební činnost a také vojáků, kteří výrazně přispěli k utváření historie posádky Bučovice. Ministr obrany České republiky udělil medaili Za službu v ozbrojených silách dvaceti příslušníkům praporu. Další tři vojáci praporu převzali Stužku medaile za službu v ozbrojených silách, která se uděluje za dvacet let služby.

Významným bodem slavnostního nástupu bylo historicky první udělení „Čestného odznaku plukovníka Bohuslava Malečka“ za mimořádné zásluhy o rozvoj armády a propagace dobrého jména města Bučovice majoru ve výslužbě Antonínu Parobkovi, který v letech 1961 – 1992 působil jako voják z povolání v posádce Bučovice a je dlouholetým zpracovatelem vojenské historie města a posádky Bučovice. Dalším oceněným byl podplukovník Miloš Zrubec, který stál u zrodu současného 74. lehkého motorizovaného praporu v roce 2008 a má výrazný podíl na připomínání historie a současnosti posádky Bučovice a na komunikaci s vedením města Bučovice. Ocenění obdržel i samotný 74. lehký motorizovaný prapor. Předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno pan Jaroslav Foršt předal do rukou velitele praporu pamětní medaili k 50. Výročí cvičení „VLTAVA 66.“

Slavnostní atmosféru nástupu u příležitosti Dne válečných veteránů dotvořily i proslovy starosty města Bučovice pana Radovana Válka, doktora Petra Kubáta, plukovníka Petra Svobody a zdravice kaplana 74.lmopr nadporučíka Dana Petříčka. Poté následovalo uctění památky Válečných veteránů Minutou ticha.

Slavnostního nástup byl ukončen státní hymnou a odnesením státní vlajky a bojového praporu.

 

Text: npor. Mgr. Lumír Svoboda

Foto: čet. Vladimír Jabůrek a čet. Milan Valda

 

 

Fotogalerie

Nahoru