Home page > Aktuality > Příprava štábu praporu – nácvik střeleb

Příprava štábu praporu – nácvik střeleb

     V měsíci únor se příslušníci štábu 74. lmopr zúčastnili pravidelného zaměstnání přípravy štábu praporu, kterým byly střelby z ručních zbraní – nácvik cvičení střeleb. Součástí zaměstnání ze střelecké přípravy byl nejen samotný nácvik cvičení střeleb, ale také další dvě samostatná pracoviště určená pro úkony při poskytnutí první pomoci a pro výcvik v boji z blízka – MUSADO. Výcvik na jednotlivých pracovištích zabezpečovali instruktoři ze skupiny bojové přípravy.

Nácvik cvičení střeleb z pistole CZ 75 Phantom obsahoval střelbu na pevný cíl z místa. Zde si všichni cvičící postupně vyzkoušeli střelbu na terč z různých vzdáleností. Pod vedením střeleckého instruktora si střílející postupně korigovali a odstraňovali možné chyby při střelbě (držení zbraně, tlak na spoušť, správné zamíření zbraně, ….). To vše mělo vliv na splnění cílů nácviku střeleb. Ve zdravotnické přípravě si zopakovali základy poskytnutí první pomoci a včasné reakce na zjištěná zranění, stabilizaci pacienta a včasné vyžádání lékařské pomoci. Při výcviku MUSADO si zopakovali základní zásady boje z blízka. Na všech pracovištích byli zkušení instruktoři ze skupiny bojové přípravy a tak mělo celé zaměstnání plynulý průběh.

Zaměstnání příslušníků štábu praporu ze střelecké přípravy bylo ukončeno vyhodnocením, přesunem do kasáren, vyčištěním a uložením zbraní.

Text a foto:                                                                                                   npor. Mgr. Lumír Svoboda

Fotogalerie

Nahoru