Home page > Aktuality > Příprava štábu – nácvik cvičení střeleb na Libavé

Příprava štábu – nácvik cvičení střeleb na Libavé

V měsíci říjen 2015 absolvovali příslušníci štábu 74. lmopr nácvik cvičení střeleb z ručních zbraní na Libavé. Po ranním odjezdu z mateřské posádky se všichni cvičící přesunuli na nákladních vozidlech do vojenského újezdu Libavá. Zde je čekalo zaměstnání ze střelecké přípravy z pistole, útočné pušky a lehkého kulometu.

Celé zaměstnání bylo součástí přípravy na kontrolní cvičení velitele praporu ze střelecké přípravy. Stejně jako v září, si štáb praporu procvičil „střelbu na pevný cíl z místa po rychlém tasení zbraně“ z pistole CZ 75 Phantom. Oproti předchozímu zaměstnání (v měsíci září) byl proveden nácvik střelby z útočné pušky - tématika „střelba za pohybu vpřed a vzad.“  U tohoto nácviku cvičení střeleb bylo cílem prověřit, jak cvičící zvládnou střelbu za pohybu vpřed a vzad. Na stanovený povel zahájí cvičící postup ve směru k cíli a na povel: „PÁLIT!“ vystřelí  bez zastavení   na terč a plynule pokračuje v pohybu vpřed.  Po postupu cvičícího na určitou vzdálenost před terč řídící střelby na úseku velí: „ZPĚT!“ Na tento povel se cvičící vrací pohybem vzad na palebnou čáru a opět na každý povel „PÁLIT!“ bez zastavení střílí na terč. Spolu se střílejícím se pohybuje střelecký instruktor, který hodnotí jak manipulaci se zbraní, tak i bedlivě sleduje právě plynulý pohyb střílející osoby.

Pro seznámení s manipulací a poznání účinnosti zbraní pěších rot, byl do zaměstnání vložen nácvik cvičení střeleb z lehkého kulometu. Zde si štáb praporu vyzkoušel vedení palby z lehkého kulometu ráže 7,62 mm MINIMI, kterými jsou vyzbrojeny pěší čety. Procvičena byla „střelba z místa na mizivé a pohyblivé cíle“ na terče simulující útočící (ustupující) skupinu pěchoty a kulomet.

Cílem cvičení střeleb byly splněny. Příslušníci štábu praporu si prověřili, jak zvládnou střelbu z místa a za pohybu a připravili se na provedení kontrolního cvičení velitele praporu. 

Text a foto:                                                                                                                  npor. Mgr. Lumír  Svoboda

Fotogalerie

Nahoru