Home page > Aktuality > Příprava štábu – hod ručním granátem a nácvik cvičení střeleb

Příprava štábu – hod ručním granátem a nácvik cvičení střeleb

V první polovině měsíce května se příslušníci štábu 74. lmopr zúčastnili pravidelného zaměstnání ze střelecké přípravy ve vojenském újezdu Březina. Cílem zaměstnání bylo provést hod ručním granátem a absolvovat nácvik cvičení střeleb z pistole CZ 75 Phantom a cvičení střeleb útočné pušky CZ 805 BREN A1.


 

Při nácviku cvičení střeleb z pistole štáb praporu procvičil tématiku „rychlá mířená střelba na skupinový cíl“. Při nácviku cvičení střeleb z útočné pušky byla provedena „střelba z místa na mizivé a pohyblivé cíle“. Výsledky střeleb z obou typů ručních zbraní byly velmi dobré. Příslušníci štábu pravidelně prochází důkladnou přípravou v manipulaci se zbraní a nácvikem činností na jednotlivá témata nácviků a cvičení střeleb.

Další pracoviště byl hod ručním granátem. Vlastnímu zaměstnání předcházely dva nácviky v posádce, kterými prošel každý cvičící. Před vlastním provedením bylo na střelnici provedeno poučení, nácvik jednotlivých činností a poté byl zahájen vlastní výcvik s „ostrými“ ručními granáty, konkrétně byl použit obranný granát F-1. Vzhledem k zraňujícímu poloměru střepin musí být odhoz granátu proveden z okopu. Cvičící odhazují ruční granát na cíl, který je tvořen vytyčenou plochou ve tvaru obdélníku umístěného v přesně stanovené vzdálenosti od okopu. U cvičících je hodnocen nejen zásah vytyčené plochy, ale také činnost se zbraní a správná manipulace s granátem před odhozením.

Zaměstnání štábu ze střelecké přípravy bylo ukončeno vyhodnocením, přesunem do kasáren, vyčištěním a uložením zbraní.

Text a foto: npor. Mgr. Lumír Svoboda, rtm. Libor Sobotka

Fotogalerie

Nahoru