Home page > Aktuality > Předání a převzetí funkce velitele 74. lehkého motorizovaného praporu „plukovníka Bohuslava Malečka"

Předání a převzetí funkce velitele 74. lehkého motorizovaného praporu „plukovníka Bohuslava Malečka"

Dne 1. srpna 2016 se v posádce Bučovice uskutečnil, za přítomnosti velitele 7. mechanizované brigády plukovníka gšt. Pavla Lipky, slavnostní nástup vojáků 74. lehkého motorizovaného praporu „plukovníka Bohuslava Malečka“ u příležitosti předání a převzetí funkce velitele praporu. Slavnostního nástupu se zúčastnili čestní hosté – zástupci města Bučovice se starostou města MUDr. Radovanem Válkem a další pozvaní hosté.

 

Úvodní projev na slavnostním nástupu přednesl velitel 7. mb plk. gšt. Pavel Lipka, který ve svém vystoupení ocenil pětileté působení plk. gšt. Petra Svobody při přípravě, formování a výcviku 74. lmopr. Bučovický lehký motorizovaný prapor je sice služebně „nejmladší“ součástí 7. mechanizované brigády, ale za uvedené období se ho podařilo připravit tak, že vojáci v roce 2012 absolvovali zahraniční misi v Afghánistánu (10. jednotka PRT Lógar) a v roce 2014 v africké republice MALI (4. jednotka EU TM). V další části slavnostního nástupu stávající velitel plukovník gšt. Ing. Petr Svoboda a nový velitel praporu podplukovník Ing. Přemysl Štěpánek vystoupili se svými projevy k vojákům a hostům.

Hlavní částí slavnostního nástupu bylo předání bojového praporu 74. lehkého motorizovaného praporu, podepsání zápisu o předání a převzetí funkce velitele 74. lmopr a zápis do Kroniky útvaru. Vážnost a důležitost této slavnostní události umocnilo i vystoupení starosty města Bučovice MUDr. Radovana Válka, který ocenil dlouholetou spolupráci vojenské posádky a města, ocenil i konkrétní podíl plk. gšt. Petra Svoboda na této spolupráci a vyslovil přání v dalším pokračování této spolupráce spolu s novým velitelem 74.lmopr.

Po ukončení slavnostního nástupu následovalo setkání obou velitelů s hosty a příslušníky praporu na útvarovém klubu.

 

 

Text: npor. Lumír Svoboda

Foto: čet. Milan Valda

 

Fotogalerie

Nahoru