Home page > Aktuality > Návštěva ministra obrany u 74.lmopr

Návštěva ministra obrany u 74.lmopr

Dne 23. září 2016 navštívil posádku Bučovice a 74. lehký motorizovaný prapor „Plukovníka Bohuslava Malečka“ ministr obrany pan Martin Stropnický s doprovodem.

Ministra obrany přivítal v posádce Bučovice zástupce velitele Pozemních sil AČR plukovník gšt. Ivo Střecha spolu s vedoucím odboru plukovníkem gšt. Petrem Svobodou a za 74.lmopr Bučovice jeho velitel podplukovník Přemysl Štěpánek a zástupce velitele 7.mechanizované brigády plukovník gšt. Jiří David. Ministr obrany si v bučovických kasárnách prohlédl prostory určené pro zázemí vojáků, dále v parku vojenské techniky shlédl připravenou bojovou a přepravní techniku a ruční zbraně, jimiž jsou vojáci praporu vyzbrojeni a vybaveni. V další části návštěvy následovala beseda pana Martina Stropnického s vojáky 74.lmopr na útvarovém klubu. V úvodu besedy Martin Stropnický vyjádřil spokojenost s výcvikem a činností vojáků praporu. Po dobu besedy zodpověděl vojákům jejich dotazy, reagoval na připomínky týkající se zejména aktuálního zákona o vojácích z povolání a potvrdil, že se jimi bude zabývat.

Posádku Bučovice navštívil ministr obrany již podruhé. První návštěva byla v listopadu 2014, kdy se v bučovických kasárnách setkal s rodinnými příslušníky vojáků, kteří byli v té době vyslaní na zahraniční misi jako 4. jednotka výcvikové mise Evropské unie v africké republice Mali.

 

Text a foto:                                                                                                     npor. Mgr. Lumír Svoboda

Fotogalerie

Nahoru