Home page > Aktuality > Na přípravě 7. strážní roty BAF se podílí příslušníci 74. lmopr

Na přípravě 7. strážní roty BAF se podílí příslušníci 74. lmopr

Jak již název napovídá, 74. lmopr přispívá do 7. SR BAF, připravované primárně na bázi 73. tankového praporu poměrně nemalou částí. Konkrétně se jedná o více než pět desítek vojáků, kteří jsou zařazeni do bojových čet a do struktury velení a štábu. Konkrétně dvě z pěti bojových čet jsou vystavěny na bázi 74. lmopr. Tyto čety jsou naplněny vojáky 3. pěší roty a roty zbraní. Celek je tedy obohacen o schopnost perfektní obsluhy těžkých a podpůrných zbraní ve spojení s dovednostmi lehké pěchoty. Přibližně polovina vojáků již absolvovala zahraniční operaci a tyto zkušenosti mají především velitelé a specialisté. Výcvik od počátku roku probíhá v několika fázích.

V měsíci únoru začala 3- měsíční individuální fáze přípravy, jednotlivci absolvovali sérii kurzů, školení a výcviků na konkrétní výkon funkce. V měsíci květnu začala kolektivní fáze přípravy, v tuto chvíli je již dosaženo sladěnosti družstva, byly absolvovány bojové střelby družstev a v současné době probíhá sladění v sestavě čet, které vyvrcholí bojovými střelbami čet v měsíci červenci. V září bude následovat sladění roty, OTC roty a certifikace jednotky. Prozatimní příprava společně se 73. tankovým praporem probíhá na vysoké úrovni. Složením jednotek ze dvou různých praporů 7. mechanizované brigády došlo k oboustrannému obohacení, zvláště pro přípravu do nelehkých podmínek, kterým budou naši vojáci na největší alianční základně Bagram v afghánské provincii Wardak čelit.

Fotogalerie

Nahoru