Home page > Aktuality > Komplexní polní výcvik HELLA 3

Komplexní polní výcvik HELLA 3

Ve dnech 8. až 12. listopadu 2021 proběhl ve vojenském újezdu Libavá komplexní polní výcvik 74. mechanizovaného praporu s názvem HELLA 3.

Jednalo se o závěrečné cvičení praporu v tomto roce a bylo zaměřeno na prověření mechanizovaných jednotek zejména z taktické a střelecké přípravy. U velitelské roty a roty logistiky proběhlo odborně taktické cvičení.

                            

Mechanizované roty plnily bojové střelby družstev, kontrolní cvičení z lafetovaných zbraní BVP-2, bojové drily při napadení a kontaktu s protivníkem pomocí taktického soubojového simulátoru (TSS).

                                    

                             

Velitelská rota měla za úkol rozvinout a svinout hlavní místo velení (HMV) na časovou normu, zabezpečit chod HMV, plánování - řízení a plnění úkolů, přesun do záložního postavení po rozkrytí pozice HMV, reakce na incidenty, ošetřování zraněných.

Rota logistiky plnila komplexní logistickou podporu jednotek praporu, reálné i simulované logistické úkoly, mezi které patřila oprava a odvoz nepojízdné a poškozené techniky, příprava stravy v polní kuchyni automobilní (PV3S POKA) s následným odběrem v zásobovacím místě, kontaminace pitné vody v T 815 CITRA, napadení průzkumným týmem a zranění.

                             

 

Všechny prověřované jednotky stanovené úkoly splnily.

Nahoru