Home page > Aktuality > Když tři táhnou za jeden provaz, děti, vojáci a velvyslanectví

Když tři táhnou za jeden provaz, děti, vojáci a velvyslanectví

Během měsíců května a června 2021 se 74. mechanizovaný prapor Bučovice podílel společně se Základní a mateřskou školou (ZMŠ) Žeravice u Kyjova na humanitární sbírce hraček, oblečení a školních pomůcek pro děti v Mali.

Český velvyslanec působící v africkém Mali pan Robert Kopecký obyvatel Žeravic během pandemie COVID 19 dětem přednášel o životě maliských dětí. Po domluvě s paní ředitelkou ZMŠ Žeravice paní Andreou Chludilovou se připojil do výuky a vyprávěl o tom, jak Agátka Mahdalová z Kyjova v lednu tohoto roku poslala prostřednictvím pana velvyslance kufr hraček maliským dětem. Přednáška se moc líbila a děti navrhly, že by také rády poslaly hračky dětem do Afriky.

Nasbíralo se velké množství hraček, školních pomůcek a oděvů a to už nebylo v silách pana velvyslance přepravit takto objemný dar po vlastní ose. Oslovil Armádu České republiky, Velitelství pro operace a nejbližší útvar 74. mechanizovaný prapor Bučovice a požádal o výpomoc s přepravou této humanitární sbírky.

Velitel praporu podplukovník Dalibor Spáčil podpořil tuto sbírku a zrodil se nápad, že děti vojáků také přispějí.

Asistentka velitele rotmistryně Lucie Stehlíková s rotmistrem Markem Mahdalem navštívili ZMŠ v Žeravicích, kde převzali materiál od dětí. Na útvaru se přidaly další hračky a výsledkem bylo 301 kg hraček, školních potřeb a dětského oblečení.

Všechny dary jsme zabalili, zvážili, připravili pro leteckou přepravu a odeslali do maliského Bamaka, kde zásilku převzal velvyslanec Robert Kopecký.

Tyto dary jsou při různých příležitostech postupně předávány maliským dětem i s obrázky, které české děti namalovaly. Naposled 27. září 2021 spolu s vojáky působícími v Mali a s bývalým ministrem zahraničí panem Cyrilem Svobodou v sirotčinci v bamacké čtvrti Sébénicoro. Další předávání bude probíhat průběžně během roku.

     

Za zajištění celé akce patří dík všem dětem, které přispěly svými hračkami a také dalším vojákům, kteří se na akci podíleli, jmenovitě četaři Petru Navrátilovi, praporčíkovi Tomáši Voráčkovi, nadpraporčíkovi Petru Altmanovi, nadporučíku Jaroslavu Bělaškovi, rotmistru Michalu Gromošovi, kapitánu Janu Šenkýřovi, kapitánu Radkovi Miriťukovi, kapitánu Martinu Adamčíkovi a brigádnímu generálovi Petru Svobodovi, který na celou dobročinnou akci dohlížel.

Nahoru