Home page > Aktuality > „Crucible 2017“ - vyrovnávací výcvik pro nově příchozí vojáky

„Crucible 2017“ - vyrovnávací výcvik pro nově příchozí vojáky

Měsíc leden přinesl krásné zimní počasí. Dalo by se říci, že sníh a silné mrazy by měly vybízet spíše k „pobytu za kamny“. Pro vojáky 74.lmopr to však neplatilo.  V první polovině ledna se totiž již poněkolikáté uskutečnil vyrovnávací výcvik nově příchozích příslušníků útvaru nesoucí název „CRUCIBLE.“ Vojáci od jiných útvarů a zařízení AČR, ale také vojáci, kteří ukončili základní výcvik ve VeV-VA Vyškov se účastnili dvoutýdenního výcviku skládajícího se z teoretické části a pak následně pětidenního nepřetržitého výcviku.

První týden byl zaměřen na seznámení „nováčků“ s běžným každodenním životem u praporu a prohloubení znalostí o taktice, topografii, spojovací přípravě a střelbě. Důraz byl kladen zejména na obsluhu ručních zbraní, protože ne všechny jednotky AČR disponují stejně jako prapor pistolemi CZ 75 SP-01 Phantom a útočnými puškami CZ 805 BREN A1. Pod dohledem a za vedení odborných instruktorů vojáci prováděli nejen manipulaci, ale i rozebírání a skládání zbraní na časové normy. Malým zpestřením bloku teorií, bylo zaměstnání ze speciální tělesné přípravy – vojenské lezení a boj z blízka MCS MUSADO.

Druhý týden již probíhal formou nepřetržitého vojenského výcviku a byl zaměřen na aplikování nabitých teoretických znalostí v praxi. Nově příchozí příslušníky praporu čekal perný týden nejen díky nabitému programu, ale i proměnlivému a hluboko pod bod mrazu klesajícímu počasí.

Začátek patřil bojovým drilům probíhajícím na útvarovém cvičišti. Vojáci  procvičovali pohyb po bojišti, spolupráci teamů a sekcí s důrazem na manipulaci se zbraní. Následoval pochod s 15 kg zátěží na 15 km v okolí posádky Bučovice zpestřený o zledovatělé cesty.

V dalším dni přišla na řadu mířená i dynamická střelba z pistole CZ 75 SP-01 Phantom v kombinaci s topografickou přípravou v okolí střelnice Bučovice. Cvičící byli rozděleni do dvojic, obdrželi souřadnice sedmi bodů, zaznačili si je do mapy a naplánovali trasu přesunu tak, aby nalezli alespoň čtyři body. Délka každé trasy byla 4 až 5 km. Během dne vojáky při výcviku navštívil vrchní praporčík AČR št. prap. Petr Seifert, který využil příležitost a s přítomnými novými příslušníky útvaru krátce pobesedoval.

Na odpolední zaměstnání si přichystali příslušníci průzkumného týmu praporu ukázku improvizovaných přístřešků, které sami vytvořili a pak dali možnost cvičícím prověřit si své znalosti a dovednosti k praktickému vybudování vlastních přístřešků. Nocování v poklidné a sněhem zaváté krajině ukončil v brzkých ranních hodinách svižný přesun zpět do posádky Bučovice.

Ranním pochodem fyzické strádání vojáků ještě neskončilo. Po krátké údržbě zbraní, materiálu a snídani byla prověřena jejich fyzická zdatnost formou Combat fitness testu (CFT) zahrnujícím široké spektrum fyzických schopností a dovedností použitelných v boji se zaměřením na sílu, vytrvalost a obratnost.

Poslední chvíle výcviku patřily teambuildingovým aktivitám se zaměřením na překonávání překážek, logické myšlení, teamovou spolupráci a hledání vůdčích osobností. Na konci týden si vojáci vyslechli své hodnocení, jak úspěšně si počínali a v které oblasti je potřeba se zdokonalit a přidat. Závěrečná hodnocení jsou vždy cenným zdrojem informací i pro organické velitele. Díky nim si mohou udělat první obrázek o svém novém podřízeném i záměr, kam směřovat svoje následné tréninkové úsilí.

 Vyrovnávací výcvik CRUCIBLE byl ukončen slavnostním nástupem, kde vrchní praporčík 74. lmopr předal novým příslušníkům znaky praporu a popřál jim hodně úspěchů u 74.lehkého motorizovaného praporu Bučovice.

Text a foto:                                                                                                                      prap. Stanislav Holotík

Fotogalerie

Nahoru