Home page > Aktuality > Akce pro žáky základních škol – „Den zdraví“

Akce pro žáky základních škol – „Den zdraví“

Tradičně v závěru prvního květnového týdne zabezpečovali vojáci 74. lehkého motorizovaného praporu branně-sportovní akci, kterou pod názvem „Den zdraví“ pořádá Základní škola 711 Bučovice. Celá akce probíhá v součinnosti se složkami Policie ČR, městské policie a hasičského záchranného sboru. Bučovičtí vojáci pro letošní rok připravili několik pracovišť, na nichž si nejen žáci, ale i pedagogický sbor školy prověřili své schopnosti a dovednosti. Naši vojáci připravili pro žáky a pedagogický sbor školy stanoviště nácviku poskytnutí první pomoci, fyzickou zdatnost prověřila překážková dráha a „malé“ lanové centrum, svoji odolnost si žáci vyzkoušeli na stanovišti vybaveném ochrannými prostředky chemické jednotky. Pro základní bezpečnost žáků proběhlo seznámení se zásadami ochrany bezpečnosti vlastní osoby spojené s krátkou ukázkou sebeobrany. K uvedeným branně-sportovním disciplínám byla přiřazena přednáška o 74. lehkém motorizovaném praporu. Zde byli žáci seznámeni s denním životem a činností praporu, výcvikem rot a měli možnost besedovat s účastníkem zahraničních misí v Afghánistánu a africké republice Mali.

Akce „Den zdraví“ se příslušníci 74.lmopr účastní prakticky od doby vzniku praporu, tedy jsme absolvovali již „osmý“ ročník. Nejen touto, ale i jinými akcemi vojáci praporu rozvíjí spolupráci se školní mládeží a občany města Bučovice.

Text npor. Lumír Svoboda

Fotogalerie

Nahoru