Home page > Aktuality > 3. pěší rota – ukončení roku 2015

3. pěší rota – ukončení roku 2015

Po posledním z letošních náročných výcviků proběhlo na začátku prosince u 3. pěší roty vyhodnocení a bilancování roku 2015. Co nejzásadnějšího se u nás tedy událo?

Jednotka postupně přijala přes 20 nových vojáků, ty zaškolila na nové funkce v rámci roty a byl s nimi zahájen výcvik v celé škále činností. Rota provedla výcvik na stupni jednotlivec, družstvo a četa, který byl zakončen taktickými cvičeními pod námětem a bojovými střelbami.

Kontinuálně probíhal denní a noční výcvik ve střelbě ze všech zbraní. Organizován byl za postupně se ztěžujících podmínek, z místa, zastávky i pohybu, samostatně, v týmech, sekcích, družstvech a četách. Cvičena byla také intenzivní taktická činnost jak na vozidlech, tak i po sesednutí pěšky. Jednotka kromě stěžejních druhů příprav průběžně absolvovala i výcvik v lezení po umělých stěnách i skalách, vojenském bojovém umění MUSADO, vojenském plavání, řidičské, zdravotní, topografické přípravě jakož i v dalších druzích příprav. Snahou velitelů bylo, aby vše probíhalo v podmínkách blížících se reálné bojové situaci. 

Několikrát v roce byla organizována zaměstnání v pěších přesunech se zátěží. V rámci těchto zaměstnání příslušníci 3. pěší roty absolvovali také dva pěší přesuny na 50 km s 20 kg zátěží. „Bonusem“ k těmto přesunům byl i dosud neznámý terén a také nepříznivé počasí. Navigaci (orientaci) jednotky v terénu dostali v rámci výcviku na starosti noví příslušníci roty. Přesto, že je tento úkol vystavil zátěžové situaci, bezpečně ho zvládli.

Rota prováděla výcvik i v zahraničí. Absolvovala jedno z největších aliančních cvičení Allied Spirit II. ve výcvikovém středisku NATO v německém Hohenfelsu, kde si v podmínkách velmi blízkých reálnému boji prověřili své schopnosti a možnosti a tím zúročili svou pravidelnou dlouholetou přípravu a náročný vojenský výcvik.

Na území naší republiky se rota účastnila součinnostního cvičení s Policií ČR na ochranu státních hranic – pod názvem „Migrace.“ Rota držela hotovosti pro případ povolání k ostraze státní hranice ČR. Současně 3. pěší plnila mnoho dalších úkolů a zaměstnání, které vyplňovaly čas mezi cvičeními v terénu. Lze říci, že přímo ve vojenských výcvikových prostorech příslušníci roty strávili od začátku roku 2015 více než 5 měsíců.

V roce 2016 čeká 3. pěší rotu hlavní úkol, kterým je výstavba, příprava a nasazení vybraných příslušníků roty v rámci 7. strážní roty na největší alianční základně Bagrám v Afghánistánu.

Velení a vojáci 3. pěší roty děkují všem podporovatelům jak ze sféry profesní, tak civilní, ale především rodinám, partnerkám a přátelům, kteří vytvářeli podmínky pro to, abychom mohli kvalitně pracovat ve prospěch 74. lehkého motorizovaného praporu, 7. mechanizované brigády i celé AČR.

Text: nrtm. Michal Petr

Fotogalerie

Nahoru