Úvodní stránka > Aktuality > Cvičením HORIZONT III

Cvičením HORIZONT III

 

Od 22. října do 2. listopadu proběhlo cvičení nazvané HORIZONT III u 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice. Hlavním úkolem bylo prověřit vojáky při vedení bojové činnosti za podmínek blížících se reálnému boji. Součástí bylo rotní taktické cvičení s bojovou střelbou 3. pěší roty za podpory minometné čety. Velitelská rota a aktivní zálohy z Brna měli odborně taktické cvičení.

Výcvik byl zaměřen na útočné a obranné operace, přesuny a nepřetržité velení s využitím mobilního místa velení. Reálnost incidentů dokresloval značkovaný nepřítel tvořený příslušníky 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice.

Cvičení začalo přesunem techniky do vojenského újezdu Libavá. Pokračovalo střelbami z ručních a lafetovaných zbraní a minometů. Vojáci si i přes nepříznivé počasí vyzkoušeli činnost ve ztížených podmínkách. Zaujímali stanovené prostory, maskovali vozidla, budovali obrané postavení, čelili napadení nepřítelem a samozřejmě stříleli.

Cvičení HORIZONT III prověřilo všechny příslušníky praporu. Cílem bylo zplánovat a vytvořit takové podmínky cvičení, které prověřily velitele 3. pěší roty v plánování, řízení bojových činností a koordinaci s prvky palebné podpory. Mohou říci, že prověřovaná 3. pěší rota se po celý rok připravovala na završení etapy výcviku rota nejen v rámci vlastního výcviku, ale i v rámci mezinárodních cvičení Screener 2018 a Ample Strike 2018 a dosáhla tak sladěnosti na stupni rota,“ zhodnotil zastupující velitel mjr. Stanislav Kočica.

 

Text a foto: rtm. Lucie Stehlíková, tisková mluvčí 74. lmopr Bučovice

     

     

     

     

Nahoru