Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení SCREENER 2018

Cvičení SCREENER 2018

Příslušníci 74. lehkého motorizovaného praporu se ve dnech 14. – 18. 5. 2018 zúčastnili první části mezinárodního velitelsko štábního cvičení s částečným vyvedením vojsk SCREENER 2018 ve vojenském újezdu Libavá.

Cvičení tradičně zahájil nástup jednotek za účasti řídícího cvičení Náčelníka štábu 7. mechanizované brigády, plukovníka gšt. Ing. Jana Zezuly Ph.D, který seznámil s vojáky s nejdůležitějšími úkoly, které budou během cvičení plněny. I když bylo cvičení prioritně zaměřeno na výcvik průzkumných jednotek a příslušníků zpravodajských štábů, tak i náš prapor měl možnost si vyzkoušet a procvičit mnohé taktické činnosti.

V počáteční fázi cvičení byly zasazeny průzkumné skupiny a byla provedena příprava bojiště. Následně „červený“ představovaný mechanizovanými rotami 71. mechanizovaného praporu z Hranic zahájil dynamický útok, který se naše pěší jednotky bojem na zdrženou snažily usměrnit do předem připraveného prostoru, kde byl „nepřítel“ ničen a zastaven. Jako skvělý pomocník se v obraně ukázal pohyblivý odřad zatarasovací, který minováním na dálku efektivně zpomaloval postup bojových vozidel „červeného“.

Poté došlo k obnově bojeschopnosti a přeskupení našich manévrových jednotek a byl zahájen protiútok za účelem vytlačení červeného do původních pozic. Hlavní úsilí útoku leželo na 3. pěší rotě dovedně řízené npor. K. B., podporované 2. pěší rotou a skupinou zabezpečení pohybu ženijní roty. Po sedmihodinovém postupu v náročném Libavském terénu navíc podmáčeném celodenním deštěm, jsme konečně dosáhli úspěchu, vytlačili nepřítele a splnili zadaný úkol.

Během cvičení rozhodně nezahálely ani podpůrné jednotky, které zabezpečovaly místa velení, spojení, zásobování i opravy v poli na poškozené technice. V „boji“ jsme nebyli osamoceni a úspěchu jsme dosáhli i díky podpoře ženijní roty ze 153. ženijního praporu, čety radioelektronického boje z 53. pluku průzkumu a elektronického boje, četě Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Brno, četě studentů Univerzity Obrany Brno, dělostřeleckého průzkumu ze 13. dělostřeleckého pluku a průzkumných skupin 102. průzkumného praporu a 2. CAV US ARMY. Štáb 74. lmopr měl i jedinečnou možnost spolupracovat s příslušníky 601. skupiny speciálních sil.

Nahoru